Członkowie klubu
Zbigniew Lorenc 11 Sympozjum Polskiego Klubu Koloproktologii
XX-lecie Polskiego Klubu Koloproktologii


W dniach 6 - 8 października 2016 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach miało miejsce jedno z najważniejszych wydarzeń dla lekarzy zajmujących się leczeniem schorzeń jelita grubego - Jubileuszowe, zorganizowane w XX-lecie powstania Stowarzyszenia, XI Sympozjum Polskiego Klubu Koloproktologii. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego był Prezes Klubu, Dr hab. n. med. Zbigniew Lorenc. Podczas uroczystości otwarcia uhonorowane zostały osoby w szczególny sposób zasłużone dla powstania i funkcjonowania Klubu, wręczono im pamiątkowe medale XX-lecia. Byli wsród nich Profesorowie: Michał Drews, Krzysztof Bielecki, Adam Dziki, Grzegorz Wallner, Roman Herman, Piotr Krokowicz, Marek Szczepkowski, Paweł Lampe, Jacek Starzewski, Jerzy Arendt, Marek Kawecki, Jan Kulig oraz Józef Kładny. Wykład inauguracyjny wygłosił pierwszy Prezes Polskiego Klubu Koloproktologii - Prof. dr hab. n. med. Michał Drews.

Wydarzenie spotkało się z dużym zainteresowaniem środowiska - organizatorzy mieli przyjemność gościć kilkuset uczestników - głównie chirurgów oraz lekarzy wielu innych specjalności związanych z koloproktologią, pielęgniarki, farmaceutów, przedstawicieli firm medycznych i inne osoby związane ze środowiskiem medycznym.

Organizatorzy przygotowali bardzo bogaty program naukowy z unikatowym wydarzeniem jakim był Masterclass in Colorectal Surgery, zorganizowany w ścisłej współpracy z European Society of Coloproctology a po raz pierwszy dzięki inicjatywie Prof. Adama Dzikiego miało to miejsce w Polsce. Wydarzenie to odbyło się już w pierwszym dniu zjazdu, a wykładowcami były najwybitniejsze autorytety światowej chirurgii kolorektalnej (Emmanuel Tirret, Torbjorn Holm, Gabriela Palmer, Geerard Beets, Dieter Hahnloser) a także polscy wykładowcy (Adam Dziki, Marek Szczepkowski, Zbigniew Lorenc). Stworzyło to niepowtarzalną okazję dla uczestników sympozjum możliwości wysłuchania niezwykle interesujących wykładów, ale też uczestniczenia w rzeczowych dyskusjach na aktualne tematy kolorektalne z najwybitniejszymi postaciami zajmującymi się koloproktologią.

Pozostałe dni również obfitowały w istotne wydarzenia naukowe. Program sympozjum obejmował 15 sesji i niemal 70 wykładów, sesję stomijną kierowaną do personelu pielęgniarskiego, plakatową i warsztaty chirurgiczne. Te ostatnie pozwoliły zainteresowanym osobom na nabycie praktycznych umiejętności z zakresu przezodbytowej chirurgii endoskopowej i leczenia przetok okołoodbytniczych z użyciem technik małoinwazyjnych. Tematyka wykładów obejmowała zawsze aktualne zagadnienia dotyczące schorzeń jelita grubego: nowotworów, schorzeń zapalnych jelit czy problematykę pacjentów z wyłonioną stomią jelitową. Nie zabrakło również tematów odnoszących się do innych schorzeń proktologicznych: sposobów leczenia przetok odbytu, choroby hemoroidalnej oraz zabiegów naprawczych aparatu zwieraczowego. Szczególną uwagę położono na zagadnienia związane z chirurgią małoinwazyjną co pozwoliło uczestnikom sympozjum na zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami w tej dziedzinie.

Unikatowym wydarzeniem była sesja prawno-medyczna, której gościem specjalnym był jeden z najwybitniejszych autorytetów w tej dziedzinie, Prof. dr hab. n. prawnych Andrzej Zoll. Do jej zorganizowania skłoniły organizatorów oczekiwania środowiska medycznego, stojącego w obliczu rosnącej liczby roszczeń pacjentów w przypadkach niepowodzenia w leczeniu schorzeń tak specyficznych, jak te będące tematem sympozjum.

Jak zawsze, integralną częścią sympozjum było Walne Zebranie Członków Polskiego Klubu Koloproktologii, podczas którego wybrano Prezesa Elekta PKK, nowy Zarząd i skład Komisji Rewizyjnej. Podczas tego wydarzenia oddano również pod głosowanie nowy Statut Klubu, którego opracowanie było oczekiwane od dawna przez jego członków, a jednogłośne przyjęcie podczas zebrania jest niewątpliwie jednym z sukcesów ustępującego zarządu.

Sympozjum to oczywiście również okazja do dyskusji w mniej formalnej atmosferze. Sprzyjał temu atrakcyjny program imprez towarzyszących w tym koncert Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, w słynącej z niezwykłej akustyki sali koncertowej NOSPR, sąsiadującej z Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym. Wszystko to stwarzało wspaniałe warunki do spotkań, dyskusji i nawiązywania kontaktów, co jest także jednym z ważnych celów takich wydarzeń.
Nasi Partnerzy

ABK Medica Proktis-M Women's Run ABK Grupa Nowa Medycyna Borgis
2022 ABK Grupa. Projekt i wykonanie www.abkgrupa.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.