Czym jest stomia jelitowa
Lek. Maria Niemirowicz-Szczyt, Prof. dr hab. med. Marek Szczepkowski

Stomia jelitowa to chirurgiczne połączenie światła jelita z powierzchnią powłok jamy brzusznej człowieka. Najczęściej spotykane typy stomii to ileostomia - czyli wyłonienie fragmentu jelita cienkiego na powłoki brzuszne i kolostomia – analogiczne wyłonienie jelita grubego. Stomia przejmuje funkcję odbytu i od momentu jej wytworzenia wypróżnienie odbywa się właśnie przez nią.

Stomia może mieć charakter ostateczny lub czasowy.

Stomię wyłania się na stałe jeśli choroba lub jej leczenie powoduje nieodwracalne upośledzenie funkcji lub usunięcie końcowego odcinka jelita grubego odpowiedzialnego za kontrolę wypróżnień. Najczęstszą tego przyczyną są nisko zlokalizowane nowotwory jelita grubego, choroby zapalne jelit lub ciężki stan pacjenta.

Stomia czasowa jest niekiedy konieczna przy operacjach jelitowych, jeśli przewód pokarmowy nie może być prawidłowo przygotowany do operacji i wykonani e zespolenia jest zbyt ryzykowne. Wykonuje sie ją też aby umożliwić zagojenie zmienionego zapalnie odcinka jelita. Zazwyczaj możliwe jest zamknięcie stomii czasowej i przywrócenie funkcji odbytu naturalnego bez uszczerbku dla normalnego funkcjonowania jelita. Odtworzenie ciągłości przewodu pokarmowego wymaga jednak kolejnej operacji - czasami bardzo rozległej – i powinno być dobrze rozważone zarówno przez lekarza jak przez pacjenta.


JAK PRZEBIEGA KONTROLA WYPRÓŻNIEŃ U PACJENTA ZE STOMIĄ?

Po wytworzeniu stomii jelitowej, zazwyczaj jeszcze w szpitalu, pacjent i jego opiekunowie przechodzą szkolenie z opieki nad stomią. Do zaopatrzenia stomii służy sprzęt stomijny w formie różnorodnych płytek i worków, które ściśle przylegają do skóry wokół stomii i są tak zaprojektowane by bezpiecznie odbierać treść jelitową (stolec). Worki można samodzielnie opróżniać i wymieniać w miarę potrzeby. Obecnie dysponujemy dużym wyborem sprzętu stomijnego wysokiej jakości, który pozwala chorym ze stomią czuć się bezpiecznie, chroni przed nieprzyjemnymi zapachami i pozwala normalnie funkcjonować w społeczeństwie.

Stolec wypływa ze stomii samoistnie. Objętość i częstość wypróżnień może się różnić w zależności od typu stomii i stosowanej diety. We wszelkich problemach związanych z opieką nad stomią można uzyskać pomoc w poradniach chirurgicznych, stomijnych lub u wykwalifikowanej pielęgniarki stomijnej.


GDZIE BĘDZIE STOMIA?

Stomię zazwyczaj wytwarza w środkowej lub dolnej części jamy brzusznej, tak aby nie uwierała w pasie. Najczęściej odpowiednie miejsce na stomię wyznacza się przed operacją. Kolostomia najczęściej znajduje się po stronie lewej, a ileostomia po prawej.

CZY STOMIA BĘDZIE WIDOCZNA DLA INNYCH LUDZI?

Nie, chyba że sam pacjent o tym powie. Stomię z łatwością można ukryć pod ubraniem, prawidłowo zaopatrzona- nie wydziela przykrych zapachów. Prawdopodobnie spotkali Państwo wiele osób ze stomią nawet o tym nie wiedząc.

CZY STOMIA OGRANICZY MOJĄ AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ?

Nie, po okresie rehabilitacji pooperacyjnej nie ma przeciwwskazań do normalnej aktywności fizycznej. Możliwe jest także uprawianie sportów, w tym pływanie.

JAK STOMIA WPŁYWA NA AKTYWNOŚĆ SEKSUALNĄ?

Większość pacjentów ze stomią podejmuje na nowo aktywność seksualną. Wielu z nich martwi się czy ich partner zaakceptuje taką zmianę w ich ciele. Zazwyczaj okazuje się , że jest to możliwe jeśli związek jest silny.

JAKIE SĄ MOZLIWE POWIKŁANIA STOMII?

Najczęstsze miejscowe problemy takie jak podrażnienie skóry, czy polipy mogą być łatwo rozwiązane ambulatoryjnie. Niektóre stany, takie jak przepuklina okołostomijna czy wypadanie stomii mogą wymagać operacji korekcyjnej. Większości problemów związanych ze stomią można uniknąć jeśli opieka nad stomią jest sprawowana prawidłowo. Dlatego pacjent ze stomią powinien aktywnie w niej uczestniczyć i dążyć do stałej edukacji w tym zakresie.
Nasi Partnerzy

ABK Medica Proktis-M Women's Run ABK Grupa Nowa Medycyna Borgis
2022 ABK Grupa. Projekt i wykonanie www.abkgrupa.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.