Leczenie raka jelita grubego
Dr n.med. Radosław Samsel, Prof. dr hab. med. Marek Szczepkowski

Rak Jelita Grubego - więcej o raku jelita grubego na stronie www.rakjelita.pl.Tak jak w przypadku większości typów nowotworów leczenie raka jelita grubego jest leczeniem wielospecjalistycznym, w którym uczestniczą chirurdzy, onkolodzy i radioterapeuci. W procesie diagnostycznym dodatkowo gastroenterolodzy wykonujący endoskopie i patomorfolodzy określający budowę mikroskopową i stopień zaawansowania guza.

LECZENIE CHIRURGICZE - jest podstawa leczenia raka jelita grubego. Polega na usunięciu odcinka jelita wraz z guzem i węzłami chłonnymi jelita. Rozległość resekcji i długość usuwanego odcinka jelita zależą od umiejscowienia guza. Operację zwykle wykonuje się poprzez otwarcie jamy brzusznej – tak zwana laparotomię. W wyspecjalizowanych ośrodkach przeszkoleni chirurdzy mogą taką operację wykonać techniką laparoskopową (patrz zakładka laparoskopia).

Niekiedy, szczególnie w przypadku leczenia raka odbytnicy może być konieczne wyłonienie stomii (patrz zakładka stomia).

W przypadku niektórych wczesnych postaci raka odbytnicy, możliwe jest w wyspecjalizowanych ośrodkach leczenie małoinwazyjne metodą przezodbytniczej endoskopowej mikrochirurgii.

RADIOTERAPIA - jest metodą leczenia nowotworów przy użyciu promieniowania. Jest stosowana w leczeniu raka odbytnicy zarówno jako leczenie wstępne – neoadiuwantowe, samodzielnie lub w polaczeniu z chemioterapią. Dołączenie radioterapii do leczenia chirurgicznego zmniejsza ryzyko wznowy miejscowej nowotworu. Tę metodę leczenia stosują onkolodzy kliniczni/ radioterapeuci.

CHEMIOTERAPIA - polega na podawaniu leków hamujących namnażanie się komórek nowotworowych. Zwykle podawana jest w formie kroplówek w określonej liczbie cykli. Może składać się z jednego lub kilku różnych leków jednocześnie. Zadaniem chemioterapii jest likwidacja komórek nowotworu, które mogły odłączyć się od głównej masy guza. Chemioterapię stosuje się zarówno w leczeniu raka odbytnicy ( zarówno przed jak i po operacji ) jak i w leczeniu raków okrężnicy. O konieczności zastosowania i rodzaju chemioterapii decyduje się na podstawie badania histopatologicznego ( mikroskopowego ) usuniętych podczas operacji tkanek. Tę metodę leczenia stosują onkolodzy kliniczni/ chemioterapeuci.

CO PO LECZENIU

Pacjenci leczeni z powodu raka jelita grubego powinni pozostac pod stałą opieką lekarzy specjalistów. Przez pierwsze dwa lata po leczeniu kontrole są częstsze( zazwyczaj co 3 miesiące ). Następnie nieco rzadsze ( zazwyczaj co 6 miesięcy ) do pięciu lat po operacji. Uważa się, że pacjenci po leczeniu raka jelita grubego powinni pozostać pod opieka lekarza specjalisty i okresowo przychodzić na kontrole nawet do końca życia. W ramach kontroli wykonuje się między innymi badanie poziomu antygenu CEA, USG jamy brzusznej, rentgen klatki piersiowej, kolonoskopię, tomografię komputerową jamy brzusznej i miednicy . O rodzaju i czasie wykonania badań decyduje lekarz prowadzący. Pacjenci po leczeniu nowotworów powinni prowadzić zdrowy tryb życia, pożywać dużo warzyw i owoców, ograniczać pokarmy tłuste. Zalecany jest również, dostosowany do wieku i stanu ogólnego regularny wysiłek fizyczny.

Ze względu na zwiększone ryzyko nowotworów jelita grubego u krewnych ( rodzice, rodzeństwo, dzieci ) zaleca się badania kolonoskopowe u wszystkich bliskich po 40 roku życia.
Nasi Partnerzy

ABK Medica Proktis-M ProctoLact-M ABK Grupa Nowa Medycyna Borgis
2021 ABK Grupa. Projekt i wykonanie www.abkgrupa.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.