Warsztaty dla rezydentów chirurgii ogólnej województwa warmińsko-mazurskiego

Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska w Olsztynie w dniu 9 grudnia 2023 roku była organizatorem warsztatów dla rezydentów chirurgii ogólnej województwa warmińsko-mazurskiego.

Warsztaty były przeprowadzone na bloku operacyjnym Katedry Chirurgii Weterynaryjnej UWM w Olsztynie i dotyczyły techniki wyłonienia stomii jelitowych.  Zajęcia praktyczne zrealizowano na zwierzętach i były one poprzedzone wykładem dotyczącym techniki wyłonienia stomii. Wykład i warsztaty prowadzone były po kierownictwem naukowym prof. Jadwigi Snarskiej przy wsparciu organizacyjnym   prof. Yauheni Zhalniarovich – kierownika Katedry Chirurgii i Rentgenologii na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie.  Lekarze rezydenci – przyszli specjaliści chirurgii ogólnej mieli teoretyczne jak i praktyczne możliwości doskonalenia swoich umiejętności, a także podzielenia się swoimi wątpliwościami technicznymi i problemami z którymi będą lub już mają na co dzień w swojej praktyce zawodowej.